WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

DANK AAN ONZE KIEZERS

16-10-2018 12:27
AMPER TWEE JAAR NA DE OPRICHTING VAN FORZA AZURA HALEN WE DANKZIJ DE KIEZER METEEN DE KIESDREMPEL BIJ ONZE EERSTE STEMBUSGANG Het waren Donald Stockmans , Guido Thielemans , Joël Cammaert en Kristel Ameys die in 2016 het initiatief namen om in Gooik een positief liberale partij op te richten ,...
Naar aanleiding van onze klacht bij de gouverneur betreffende de gebrekkige organisatie van het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag voor het nieuwe politiehuis te Kester, werden we gecontacteerd door een misnoegde buurtbewoner uit de Winnepenninckxstraat te...
Donald STOCKMANS , onze voorzitter , heeft zopas klacht neergelegd bij de Gouverneur betreffende de zeer gebrekkige organisatie van het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het nieuwe Politiehuis te Kester. Op de gemeentelijke website van Gooik wordt het...
FORZA AZURA POSITIEF LIBERAAL ALTERNATIEF WIJ MAKEN VOOR U HET VERSCHIL!
Volgens de Vrederechter is de realisatie van de Gooikse ruilverkaveling totaal speculatief. Het ruilverkavelingsproject vormt bijgevolg geen aanvaardbare reden voor de gemeente om een actueel strijdig gebruik door particulieren van de openbare weg te gedogen, ten nadele van om het even welke andere...
DREIGT DIT DE TOEKOMSTVISIE IN GOOIK TE WORDEN?(" de parabel der blinden" - Pieter Breughel)Recent werden onze mensen van Forza-Azura benaderd door een personeelslid van de gemeentelijke administratieve dienst, die er zijn beklag over maakt dat het gemeentebestuur weigert de door haar eigen...

HERINRICHTING LANGESTRAAT

06-05-2016 14:19
(foto (c) Donald Stockmans)De huidige voorzieningen voor de zwakke weggebruiker zijn veel te smal en de grootste tijd van het jaar overwoekerd door onkruid.Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant worden in 2019 de werken gestart die moeten leiden tot de herinrichting van de...
UPDATE: De vervuilde zone werd ondertussen door de Bodemkundige Dienst van België afgebakend en momenteel wordt een rapport over een en ander opgesteld.   zoals ondertussen bekend werd het eigenlijke bouwvallige gebouw van het zogenaamde educatief centrum De Paddenbroek in december 2014...
FORZA-AZURA is een initiatief van  Donald Stockmans, Joël Cammaert , Guido Thielemans en Kristel Ameys.   Wij zij verheugd om ondertussen ook volgende personen als bestuurslid bij FORZA-AZURA te verwelkomen: Linda Vanhassel , Nasr Soliman , Laetitia...
<< 1 | 2 | 3 >>

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

DE WRAAK VAN KEIZER NERO


Deze pagina is in opbouw


de blauwe bevlieging cahier 1/2016

JAARMARKT GOOIK 2016

FOTOGALERIJ

Deze sectie is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede ,...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten ,...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het...
1 | 2 | 3 >>