WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>


LAAT HET ONS WETEN!

FORZA AZURA is een positief liberale partij opgericht in 2016 door Donald STOCKMANS, Joël CAMMAERT , Guido THIELEMANS en Kristel AMEYS. Al gauw werd het oprichtingsbestuur omgevormd tot een kernbestuur samengesteld uit de oprichters en aangevuld met ondermeer Nasr SOLIMAN , Linda VANHASSEL en Laetitia CECI. Ook Joeri LEHEUWE werd lid van dit kernbestuur.

FORZA AZURA hecht heel veel belang aan de traditionele liberale waarden zoals vrijheid , gelijkheid en broederlijkheid.

FORZA AZURA gelooft in de creatieve kracht van het individu in die zin dat elk individu uniek is en het recht en de vrijheid heeft zijn eigen creativiteit en vrije mening naar buiten te uiten op alle vreedzame wijzen die hem of haar daartoe ter beschikking staan.

FORZA AZURA is niet enkel een liberaal ingestelde partij, doch tevens een socio-culturele vereniging die de bescherming van het culturele en het historische aspekt van  het Pajottenland op allerlei manieren wenst te ondersteunen tevens ook op het vlak van stedenbouwk en milieu. Aldus hechten wij ook heel veel belang aan het Pajottenlandse erfgoed.

Het politieke luik van FORZA AZURA richt zich momenteel op lokaal vlak enkel op de gemeente  GOOIK:

-ondersteunende maatregelen voor de middenstand zodat er opnieuw leven in de dorpskernen wordt geblazen.

-drastische vermindering van de personenbelasting.

-drastische vermindering van de onroerende voorheffing voor senioren en startende ondernemers.

-dorpskernhernieuwing door volop rekening  te houden met het culturele erfgoed als toeristische aantrekkingspool, wat op zijn beurt de heropleving van  de plaatselijke middenstand moet aanzwengelen. Een ideale wisselwerking tussen cultuur , toerisme en middenstand.

Op bovenlokaal gebied zijn wij aangesloten bij PRO , de burgerlobby die een aantal lokale burgerpartijen uit Vlaams-Brabant groepeert om zo ook op een hoger echelon meer burgerparticipatie te kunnen afdwingen.

Meer informatie over PRO kan U terug vinden  op  www.ikbenpro.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er een probleem in je buurt dat je graag wenst aan te kaarten? Laat het ons weten en zo mogelijk zoeken we samen met jou naar een oplossing.

Om ons te contacteren ga naar "contact ons" of neem contact met onze bestuursleden of ontmoet ons wekelijks  in ons lokaal Café JAGERSHOF , Bruneaustraat te KESTER.