WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

ORGELS IN HET PAJOTTENLAND.

Sarah Copriau, directrice van de Academie Muziek Woord en Dans te Gooik laat ons weten dat er binnenkort een zeer interessant boek verschijnt van de hand van Ghislain Potvlieghe met de titel "Orgels in het Pajottenland".

Hieraan gekoppeld zal ook een CD verschijnen, die de komende maanden door Sarah Copriau zal ingespeeld worden.

Meer info volgt hierna:


Het boekje 'De Gooikse orgels' dat Ghislain Potvlieghe in 2015 samenstelde voor de Gooikse Heemkundige Kring, smaakte naar meer- zowel bij de auteur als bij de Kring en bij de uitgever van zijn andere boeken, De Draak vzw. En dus werkt deze autoriteit op het vlak van orgelbouw en orgelrestauratie en o.m. medeauteur van het standaardwerk Orgelkunst in Vlaanderen aan een 400 blz. dikke uitgave waarin een veertigtal orgels in onze streek uitgebreid wordt besproken en geïllustreerd. Namen van bouwers zoals Anneesens, Loret , Van Peteghem  en Le Royer zijn wereldberoemd in de orgelwereld, en in onze streek zijn hun werken zomaar te vinden in kleine en grote kerken, hoewel dat nauwelijks bekend is.

Ghislain Potvlieghe legt voor de eerste keer verbanden tussen verschillende kerken en orgels in het Pajottenland , hun bouwers en meubelmakers.Hij komt daarbij tot ontdekkingen waarvoor in een groot aantal gevallen het woord primeur niet overdreven is.

Dit nieuwe boek, een co-uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik en uitgeverij De Draak , wil deze vergeten meesterwerken opnieuw onder de aandacht brengen door op hun waarde te wijzen, maar ook door de slechte , soms ronduit erbarmelijke toestand van vele van onze orgels te tonen en tot actie op te roepen. Wat kunnen en willen onze beleidsmensen doen met deze prachtige instrumenten, die dikwijls staan te verkommeren in onze kerken?

Dit boek moet ook voor hen een leidraad worden om waar nodig in te grijpen.

Krijgen deze orgels een waardig nieuw leven, dan betekent dit voor orgelliefhebbers even veel mogelijkheden om concerten mee te maken in eigen streek.Ook dat moet een resultaat worden van dit boek , de bijhorende cd met opnames op enkele van de besproken orgels én een goed uitgebouwd natraject in de loop van de volgende jaren.

Het boek in grootformaat en harde kaft verschijnt op zondag 11 september 2016 t.g.v. de Open Monumentendag.

Het boek is verkrijgbaar bij vzw De Draak , Zeuningenstraat 11 te 1570 Tollembeek voor de prijs van 35 € + eventueel 6 € verzendkosten.

Wie voor 15 augustus 2016 intekent en betaalt geniet van een korting van 5 €.

Intekenen kan zowel schriftelijk als per mail naar uitgeverij.de.draak@scrarlet.be

Betaling gebeurt via overschrijving naar rekening nr. BE95 9730 5795 9958 van vzw De Draak.

Meer info is terug te vinden op de website van de Heemkundige Kring van Gooik: www.heemkunde-gooik.be

Wij juichen dit initiatief en de realisatie ervan ten zeerste toe!
dirk de loecker gelauwerd met de gooikse cultuurparel 2016


cultureel

Op 2 oktober 2016 werd in het bijzijn van een talrijk opgekomen publiek ons bestuurslid Dirk DE LOECKER gelauwerd met de Gooikse cultuurprijs 2016 en dit voor zijn jarenlange onverdroten inzet bij het Gooikse toneel.Eerst bij het toneelgezelschap "Cactusbloem" om daarna zijn eigen gezelschap...