WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

HERINRICHTING LANGESTRAAT

06-05-2016 14:19

(foto (c) Donald Stockmans)

De huidige voorzieningen voor de zwakke weggebruiker zijn veel te smal en de grootste tijd van het jaar overwoekerd door onkruid.


Volgens het Agentschap Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant worden in 2019 de werken gestart die moeten leiden tot de herinrichting van de Langestraat (N272)vanaf het kruispunt Kesterbrugge en hierbij aansluitend de Repingestraat en Vollezelestraat tot in Tollembeek.

Momenteel wordt een en ander in samenspraak met de gemeenten Gooik , Herne en Galmaarden uitgewerkt en wordt er speciaal aandacht besteed aan de aanleg van verhoogde fietspaden voor een hogere veiligheid op de Langestraat en een betere bescherming van de zachte weggebruikers.

De Langestraat is vandaag , gelet op de zeer talrijke ongevallen , onvoldoende veilig en comfortabel voor het verkeer. De weinige bebouwing en de lange rechte stroken nodigen uit tot snelheidsovertredingen met alle gevolgen van dien.

Bovendien is er momenteel geen voorziening voor fietsers voorhanden en kan men bezwaarlijk van een volwaardig voetpad spreken want veel te smal en de grootste tijd van het jaar overwoekerd met onkruid.

Een en ander werd reeds acht jaar geleden aangekaart door ons en blijkbaar komt er nu eindelijk na die tijd schot in de zaak nu blijkt dat de verbetering van de Langestraat kadert binnen de mobilteitsplannen van zowel Gooik, Herne als Galmaarden waarbij het de bedoeling is de Langestraat in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutewerknet van Vlaanderen op te nemen.

Aldus zullen er fietspaden aangelegd worden langs beide zijden van de rijweg.

Daarbij zal in de uit te breiden zone 50 het fietspad aangelegd worden aanliggend van de rijweg en binnen de zone 70 afgescheiden worden van het verkeer door de aanleg van een lage groenvoorziening.

De hiernavolgende fotosimulaties geven een idee van hoe het er in de toekomst kan gaan uitzien.

(fotosimulatie SWECO)

Binnen de zone 50 worden de fietspaden aanliggend van de rijweg aangelegd.


(fotosimulatie SWECO)

Binnen de zone 70 worden de fietspaden afgescheiden van het verkeer door de aanleg van een lage groenvoorziening.


Men zal zich echter niet beperken tot de aanleg van fietspaden. Zo zullen er bomenrijen aangeplant worden , voorziet met de plaatsing van middenbermen en verder ook nog de aanleg van veiligheidsstroken , bushavens en vrachtwagenparkings.

Het kruispunt met de Edingsesteenweg(285) in Kesterbrugge zou ook vernieuwd worden, wat maakt dat de omwonenden aldaar al voor de zoveelste keer zich geconfonteerd zullen zien met wegenwerken, terwijl de herasfaltering van het kruispunt Kesterbrugge tot op heden nog steeds niet werd afgewerkt zoals het hoort. Immers ligt op vele plaatsen de asfaltlaag van het wegdek hoger dan het voetpad en werd deze asfaltlaag niet volgens de regels van de kunst afgeschuind naar de straatgoot toe.Naar verluidt zou hiertoe een onderaannemer dienen ingeschakeld te worden.Wanneer deze effectief zal aangesteld worden is een vraag waarvan de bevoegde administratie het antwoord tot op heden verschuldigd blijft.

Het project in kwestie kan ook maar verwezenlijkt worden door onteigeningen van voortuinen en percelen landbouwgrond.

Tegelijkertijd met deze werken voorziet men ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Langestraat , Hollandstraat en Goteringenstraat in samenspraak met rioolbeheerders Infrax en Aquafin.

Een grondige plaatsbeschrijving die de bestaande toestand weergeeft is ons inziens onontbeerlijk voor al wie met deze ingrijpende werken te maken krijgt.

Wij van Forza-Azura volgen dit dossier samen met U verder op.