WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

GOOIKS RUILVERKAVELINGSPROJECT TOTAAL SPECULATIEF

12-08-2016 17:56

Volgens de Vrederechter is de realisatie van de Gooikse ruilverkaveling totaal speculatief. Het ruilverkavelingsproject vormt bijgevolg geen aanvaardbare reden voor de gemeente om een actueel strijdig gebruik door particulieren van de openbare weg te gedogen, ten nadele van om het even welke andere belanghebbende die aanspraak maakt op een normaal wettig gebruik ervan.

Aldus werd de gemeente Gooik recent veroordeeld om de officiële voetwegen 54 en 56 te Kester vrij te houden van elke belemmering van en op deze voetwegen op straffe van een dwangsom van 100 €. per dag.

Het is in de gemeente Gooik een oud zeer dat door voorrang te geven aan allerlei peperdure prestigeprojecten bepaalde kerntaken niet of niet optimaal kunnen uitgevoerd worden. Zo is er ook het onderhoud van de officiële voetwegen, die plotseling op bepaalde percelen afgesloten zijn omdat de gemeente de toestand op sommige plaatsen jaren liet verloederen.

Als de bestuursmeerderheid over dit oud zeer aangesproken wordt, wordt de zure appel steevast doorverwezen naar het ruilverkavelingsproject , waarvan nu komt vast te staan dat dit argument geen steek houdt.

Onze bestuursmeerderheid verliest daarbij ook de dwingende artikelen 5 en 6 van het provinciaal politiereglement uit het oog,waarin nochtans duidelijk gesteld wordt dat het gemeentebestuur instaat voor het toezicht op onrechtmatige innemingen, belemmeringen en nalatigheid van onderhoud door de aangelanden. Daarbij wordt de gemeente verplicht te zorgen voor het onderhoud van de wegzate van de buurtwegen over de breedte zoals opgenomen in de plandocumenten van de Atlassen der buurtwegen, dit alles om de doorgang van de buurtwegen te verzekeren.

Bovendien dient de gemeente de overtredingen vast te stellen door het opstellen van een proces-verbaal.

Het Gooikse gemeentebestuur kan zich bijgevolg niet langer achter het ruilverkavelingsproject blijven verschuilen en het provinciaal politiereglement aan de laars lappen als blijkt dat bepaalde officiële voetwegen ontoegankelijk zijn voor het publiek.