WIJ ZIJN ER VOOR U

FORZA AZURA -positief liberale partij in Gooik v.z.w.

Cypriaan Verhavertstraat 24
1755 GOOIK

WIJ GAAN DOOR !
0495318751
donaldstockmans@live.be

EVENEMENTEN

De lijst is leeg.

Nieuws

(van links naar rechts: Linda Vanhassel , Donald Stockmans , Sylvie Uwineza , Martine Devroede , Jean-Luc Respilleux en Joël Cammaert) Een delegatie van onze partij nam deel aan de 11 novemberviering in het centrum van Gooik. De viering begon met een optocht naar de kerk voor een korte...
EEN PERSARTIKEL UIT DE OUDE DOOS....MAAR BRANDEND ACTUEEL! In 1970 was Roosdaal de eerste fusiegemeente in onze Provincie. Net als in Gooik stonden de deelgemeenten er op hun eigenheid te bewaren. Ons inziens heeft de fusie tot op heden enkel tot gevolg dat alles zich ging concentreren in de...
  Donald STOCKMANS  5e plaats kamer Joël CAMMAERT 7e plaats vlaams parlement     Al van bij de oprichting van FORZA AZURA was het duidelijk dat onze partij staat voor meer burgerparticipatie en dat zij komaf wenst te maken met de "vastgeroeste" particratie van de traditionele...
Om het standpunt omtrent blanco/ongeldige stemmen en thuis-blijvers kracht bij te zetten , organiseerde PRO in de kamer een stille , maar visuele actie , om de onzichtbare kiezer zichtbaar te maken . Momenteel zitten zes vertegenwoordigers van PRO in administratieve...
Wij zijn aangenaam verrast in de krant te lezen dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn mét participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen. FORZA AZURA is dit initiatief...
Afgelopen woensdag 5 december  2018 overhandigden dekopstukken van NV.A , SP.A , GROEN en FORZA AZURA maar liefst 527 bezwaarschriften tegen de ruilverkaveling aan de afgevaardigde van de Minister. Zo bleek al gauw dat daarnaast ook nog honderden personen van het gezamenlijk bezwaar van de...
DRINGEND!!!!! Een onverlaat is er in geslaagd de kwakkel dat de bezwaren tegen de ruilverkaveling ingediend dienen te worden tegen dinsdag 4 december ipv vrijdag 7 december, in Gooik te verspreiden als een lopend vuurtje. Bedoeling van dergelijke nonsens is natuurlijk te bewerkstellingen dat zo...
Het is een echte schande te moeten vast stellen hoe de Gooikse bestuursmeerderheid in de aanloop van de verkiezingen het absoluut stilzwijgen bewaarde over het ruilverkavelingsproject om vervolgens onmiddellijk na deze verkiezingen op een drafje dit zelfde ruilverkavelingsproject door onze...
Velen onder ons zullen vandaag een aangetekende zending ontvangen hebben betreffende het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende de Gooikse ruilverkaveling. Eigenaardig genoeg heeft de bestuursmeerderheid in haar verkiezingscampagne hieromtrent het absoluut stilzwijgend bewaard, van...
1 | 2 | 3 >>

LEERBEEK-BUURTBEWONERS WINNEPENNINCKXSTRAAT MISNOEGD OVER LAATTIJDIGE COMMUNICATIE GEMEENTE

29-06-2018 12:22

Naar aanleiding van onze klacht bij de gouverneur betreffende de gebrekkige organisatie van het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag voor het nieuwe politiehuis te Kester, werden we gecontacteerd door een misnoegde buurtbewoner uit de Winnepenninckxstraat te Leerbeek.

Er werd ons medegedeeld dat donderdagavond 28 juni de buurt een uitnodiging in de brievenbus terug vond afkomstig van het Gooikse gemeentebestuur , gedateerd 27 juni ,waarin een infomoment over het woonproject in de nabijgelegen Kwadebeekstraat wordt aangekondigd.

Met dergelijk infomoment is op zich niets mis, ware het niet dat dit reeds doorgaat nu zaterdag 30 juni om 11u30 , zodat de belanghebbende buurtbewoners slechts zeer kort vooraf hierover werden ingelicht.

Het is niet voor iedereen even evident om een en ander op dergelijke korte termijn in zijn agenda in te calculeren.

 

Bovendien is het tijdstip van dit infomoment dermate slecht gekozen dat tal van buurtbewoners dit infomoment niet zullen kunnen bijwonen alleen al omwille van het feit dat een en ander samenvalt met de aanvang van de zomervakantie en heel wat mensen (reeds) op reis vertrekken. Alsof dergelijk infomoment niet eerder zou gekund hebben. Het begint trouwens stilaan een gewoonte te worden om iedereen voor voldongen feiten trachten te zetten als het er op aan komt de burger over een ander te informeren.